kennissynthese internationale onderzoeken

Internationaal onderzoek naar ervaringen en realiteit van personen die op meerdere geslachten en/of genders vallen.

Dr. Emiel Maliepaard heeft in opdracht van Bi+ Nederland de internationale wetenschappelijke kennis verzameld over mensen die een seksuele oriëntatie hebben gericht op meer dan een gender en wat bekend is over bi+ identiteiten en zichtbaarheid, relaties en gezondheid.

Uit de kennissynthese internationale onderzoeken blijkt dat ‘een biseksuele identiteit – en in het verlengde ook een panseksuele identiteit – onzichtbaar blijft door de institutionalisatie van monoseksualiteit’. Daarmee wordt bedoeld dat in de samenleving ervan wordt uitgegaan dat mensen zich exclusief tot iemand van hetzelfde óf het andere geslacht aangetrokken voelen.

Ook wordt iemands seksuele identiteit vaak verondersteld op basis van het geslacht van iemands partner. Hierdoor worden de meeste mensen als vanzelfsprekend als heteroseksueel gezien, of anders als homoseksueel/lesbisch.

Bi+ blijft op die manier heel vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, behalve als bi+ mensen dit openlijk vertellen aan andere mensen. Maar de druk van monoseksualiteit en vooroordelen die kleven aan biseksualiteit, kan de eigen acceptatie van bi+ gevoelens in de weg staan.

Lees hier het artikel over internationaal onderzoek op het bi+ blog