Handreiking bi+ inclusief onderzoek

Bi+ Nederland ziet nog vaak dat het meten van seksuele oriëntatie niet op een bi+ inclusieve wijze plaatsvindt. Dit leidt tot problemen rond betrouwbaarheid, validiteit, onderrapportage, bi+ uitwissing (erasure). In deze handreiking zetten we onze adviezen over bi+ inclusief onderzoek doen op een rijtje.

 

aan bod komen:

  • De term bi+ mensen in plaats van biseksuele mensen gebruiken
  • Juiste dimensie van seksuele oriëntatie kiezen
  • Bi+ inclusieve vraagstellingen en antwoordopties formuleren
  • Analyse en rapportage van antwoorden
  • Een intersectionele benadering in onderzoek hanteren
  • Aandacht voor relatiediversiteit en de impact van relatiepartners
  • Aandacht voor specifieke bi+ micro-agressie en discriminatie ervaringen
  • Discriminatie en uitsluiting binnen lhbtiq+ gemeenschappen