Verkenning bi+ mensen en werk: portretverhalen

In deze portretverhalen lees je de ervaringen van verschillende bi+ mensen op het werk. Zij vertellen onder andere over waar zij tegenaanlopen, welke afwegingen zij maken rondom openheid op het werk en wat zij graag zouden willen voor meer bi+ inclusie op het werk.

Meer weten over ervaringen van bi+ mensen op het werk en kansrijke aanpakken om bi+ inclusie op het werk te bevorderen? Lees dan de Verkenning bi+ mensen en werk en de praktische handreiking Inclusie van bi+ mensen op het werk.

bi+ en werk: portretverhaal Martijn

bi+ en werk: portretverhaal Martijn

foto: Debbie Helaha Create & Connect Man (hij/hem), twintiger, educatieve sector Op een plek werken die in lijn is met mijn waarden   Fijne, accepterende sfeer   Sinds ongeveer 1,5 jaar werk ik bij een huiswerkbegeleidingsbedrijf. Tussen collega's en ook met mijn...

bi+ en werk: portretverhaal Aiden

bi+ en werk: portretverhaal Aiden

‘Het ligt niet aan mij, maar aan hen’

‘Ik ben er trots op om zichtbaarder te zijn, maar ben wel meer terughoudend geworden vanwege de risico’s.’

bi+ en werk: portretverhaal Alexa

bi+ en werk: portretverhaal Alexa

‘Diversiteit en inclusie vergt een lange adem’

“Ik denk dat veel heteroseksuele collega’s nooit hoeven na te denken over hun veiligheid en of je wel of niet iets kan delen, wat betekent dat je heel veel energie over hebt voor andere zaken.”

bi+ en werk: portretverhaal Joshua

bi+ en werk: portretverhaal Joshua

‘Bevrijdende manier van leven’

‘Als organisatie gaat het niet alleen om ruimte maken voor bi+ mensen, maar ook om te durven omarmen dat er heel veel variëteit is in mensen.’

bi+ en werk: portretverhaal Rachel

bi+ en werk: portretverhaal Rachel

‘Aandacht voor diversiteit en inclusie trok mij over de streep.’

‘Ik zou het erg fijn vinden als er mensen buiten de gemeenschap zijn die diversiteit en gelijkheid belangrijk vinden, dat je meer allies(bondgenoten) hebt. Dan hoef je niet altijd in je eentje de strijd te voeren.’

bi+ en werk: portretverhaal Joris

bi+ en werk: portretverhaal Joris

‘Kantelpunt van openheid’

‘Als ik tegen mensen zeg ‘ik ben biseksueel’ dan gaat dat de wereld niet veranderen. Maar ik kan zo wel een kleine bijdrage leveren.’