Verkenning bi+ mensen en werk: conclusies en aanbevelingen

In dit document vind je de conclusies van deze verkenning en aanbevelingen hoe je als collega’s, leidinggevenden, werkgevers, HR, stakeholders, overheid en belangenorganisaties aan de slag kan gaan met bi+ inclusie op het werk.

In de Verkenning bi+ mensen en werk van de Universiteit Leiden en Bi+ Nederland zijn ervaringen van bi+ mensen op het werk in kaart gebracht. Ook biedt de verkenning inzicht in kansrijke aanpakken om bi+ inclusie op het werk te vergroten. De verkenning is uitgevoerd door middel van een uitgebreide literatuurstudie en interviews met bi+ mensen en experts.

Meer lezen over de ervaringen van bi+ mensen op het werk en kansrijke aanpakken voor bi+ inclusie? Lees dan de volledige Verkenning bi+ mensen en werk.