10 vragen over bi+

handreiking lhbti+ emancipatie

Wat betekent bi+ eigenlijk? Waarom zijn bi+ mensen zo onzichtbaar? Waarin verschillen zij van lesbische en homoseksuele personen? En hoe kunnen zij beter ondersteund worden? Deze publicatie geeft antwoord op deze en andere vragen.

10 vragen

In de handreiking ’10 vragen over bi+’ beantwoorden Movisie en Bi+ Nederland de vragen:

  1. Wat is bi+?
  2. Hoeveel mensen zijn bi+
  3. Hoe komt het dat bi+ zo onzichtbaar is?
  4. Waarom is aandacht voor bi+ nodig?
  5. Hoe staat het met de gezondheid en het welzijn van bi+ mensen?
  6. Hoe staat het met de veiligheid van bi+ mensen in de samenleving, thuis en op het werk?
  7. Voelen bi+ mensen zich onderdeel van lhbti+ gemeenschappen?
  8. Wat werkt om bi+ inclusie te bevorderen?
  9. Wat kun je als gemeente doen voor bi+ mensen?
  10. Wat kun je als (maatschappelijke) organisatie doen voor bi+ mensen? 

Gemeenten, maatschappelijke organisaties, zelforganisaties en professionals die werken binnen het sociaal domein kunnen deze handreiking gebruiken om meer te weten te komen over manieren om bi+ inclusie te bevorderen, zowel binnen hun eigen organisaties als hun werkveld.