Tien tips over bi+ inclusie voor lhbti+ professionals en vrijwilligers

om bi+ discriminatie te verminderen

Hoe kun je als professional of vrijwilliger meer bi+ inclusief zijn? Pas deze tips toe.

De tien tips zijn gebaseerd op de resultaten uit de literatuurstudie ‘Verminderen van discriminatie tegen bi+ mensen. Wat werkt?’ en de bijbehorende handreiking van Movisie (beide hier te downloaden) en daarnaast inzichten uit bi+ onderzoek en de praktijk, waaronder de Bi+ Zelfscan voor organisaties.